با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

عصر امروز جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان گیلان برگزار شد . گزارش تصویری این جلسه را در پی مشاهده فرمایید:

گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان | 13 اردیبهشت 96
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery