با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجر با حضور هنرمندان صدا و سیمای گیلان ، در حضور ریاست مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گیلان را در پی مشاهده نمایید :

گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری پیش اجرای تاتر دانشجویی جشن دهه فجردانشگاه علمی کاربردی گیلان
گزارش تصویری پی...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery