با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

به همت حزب اراده ملت ایران "شاخه گیلان"،عصر روز چهارشنبه 18 اسفند 95 ، مانند هفته های گذشته ، همایش رشت سربلند باحضور اساتید دانشگاه ها،دبیران احزاب و ... برگزار شد.

گزارش تصویری این همایش را در پی مشاهده نمایید:

گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش رشت سربلند | 18 اسفند 95
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery