با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

اولین جلسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان ، عصر امروز برگزار شد. در این جلسه طی رای گیری بعمل آمده اعضای هیات رییسه ی شورا مشخص شدند.دکتر طاهر نژاد نیز به عنوان رابط تهران در این جلسه حضور داشت.

گزارش تصویری این جلسه را در پی مشاهده نمایید:

گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری انتخابات هیات رییسه ی شورای عالی اصلاح طلبان گیلان
گزارش تصویری ان...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery