با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

عصر روز چهارشنبه ، به همت حزب اراده ی ملت ایران "شاخه ی گیلان" ، همایش رشت سربلند برگزارشد. در این همایش دبیران احزاب و تشکل های سیاسی استان ، اساتید دانشگاه ها ، نمایندگان ادوار شورا ، مدیران اجرایی و ... حضور داشتند.

گزارش تصویری این همایش را در پی مشاهده نمایید:

گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری همایش آسیب شناسی مدیریت شهری (رشت سربلند)
گزارش تصویری هم...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery