با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

جلسه ی فوق العاده ی شورای هماهنگی جبهه ی احزاب اصلاح طلب گیلان ، عصر روز شنبه بیستم آذر سال جاری برگزارشد و بلافاصله پس از آن نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی با حضور مهندس صوفی و دکتر فیاض زاهد برگزار گردید.

گزارش تصویری این دو جلسه را در پی مشاهده نمایید:

 

گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست مشترک شورای هماهنگی و شورای مشورتی باحضورمهندس صوفی ودکترفیاض زاهد
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery