با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

جلسه ی شورای اجرایی حزب مردم سالاری"شاخه گیلان" ، برگزار شد. در این جلسه دکتر مقدسی دبیر اجرایی حزب اراده ملت ایران اسلامی "شاخه گیلان" و سید نیما مجتبایی دبیر اجرایی حزب اسلامی کار "شاخه گیلان" ، حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه کمال لشگری دبیر اجرایی حزب مردم سالاری "شاخه گیلان" ، گزارش عملکرد حزب مردم سالاری را عنوان داشت ، پس از آن دکتر مقدسی سخنانی بیان داشت.در آخر نیز اعضای شورای اجرایی حزب مردم سالاری گیلان سئوالات خود را از دکتر مقدسی پرسیدند و دکتر مقدسی به سئوالات فوق پاسخ داد.

دبیر و اعضای شورای اجرایی حزب مردم سالاری "شاخه گیلان" و دبیر اجرایی حزب اسلامی کار "شاخه گیلان" ، از دکتر مقدسی درخواست کردند که در انتخابات شورا حضور یابد.

گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری جلسه حزب مردم سالاری با حضور غلامرضامقدسی و سیدنیمامجتبایی
گزارش تصویری جل...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery