با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

RSS

شنبه شب اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان متشکل از دبیران اجرایی احزاب کشوری در استان گیلان و دبیران کل احزاب و تشکل های استانی با دکتر نجفی ، استاندار گیلان دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این جلسه پس از سخنان مهندس صیادی رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه احزاب اصلاح طلب گیلان ، مهندس زالفی ، رسایی ، ابراهیمی و ایزدی به ترتیب سخنانی بیان داشتند و دغدغه های اصلاح طلبان گیلان را بیان داشتند.

پس از آن در پایان این نشست ، دکتر نجفی ، استاندار گیلان نیز سخنانی بیان داشت.

گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
گزارش تصویری نشست صمیمی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گیلان با استاندار
گزارش تصویری نش...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery